Moderni reseni pro spalovaci motory

Přeprava různých materiálů vyžaduje zavedení inovativních metod v této vědě. Pití mezi nejčastější používané také v energetice jsou různá odvětví hospodářství vibrační podavače.

Tato zařízení zajišťují přepravu kusových, sypkých a suchých surovin na ne příliš velké vzdálenosti. Ačkoli jejich konstrukce umožní odstranit několik podavačů v sérii, taková řešení umožňují prodloužení přepravní trasy.Nabídka výrobců zahrnuje tři určité typy dopravníků, jedná se o řetězové, pásové, válečkové a vibrační dopravníky.

https://v-neo.eu/cz/

Vibrační dopravník je proto systém, ve kterém se surovina pohybuje díky své setrvačnosti. Jejich věcí je použití asymetrie pohybu, pomalá rychlost převíjení vpřed a téměř zpět, aby produkt posunul. Transport prováděný pomocí takových zařízení je možný díky použití vibrátorů, které mají různé vibrační frekvence. Krabice těchto strojů jsou vybírány podle požadavků člověka, přičemž mohou existovat boční, vysoká nebo spodní. Použití inovativních řešení také umožňuje pozastavenou a podporovanou konstrukci.

Vibrační dopravníky se liší svým napájením. Jídla nabízená výrobci jsou elektricky nebo pneumaticky poháněna. Obě tato řešení se vyznačují nízkou spotřebou energie a vzduchu a zároveň snižují hladinu hluku.

Vibrační podavače se hrají také v liniích, kde je potřeba počáteční segregace materiálu, jeho chlazení nebo zahřívání, zvlhčení nebo dehydratace. Široká aplikace znamená, že výrobci těchto institucí přizpůsobují naše výrobky svým vlastním potřebám. Proto existuje určitý druh surovin, které budou přepravovány, účinnost a vztahy, ve kterých budou použity.