Svet pokladen

Každý podnikatel se známým názvem registračních pokladen se potýká s problémem každodenního života, který tato zařízení mohou vyvolat. Stejně jako všechna počítačová zařízení nejsou pokladny bez funkcí a někdy se rozpadají. Ne všichni majitelé společnosti vědí, že kdykoli se pořizují záznamy pomocí pokladny, mělo by existovat druhé takové zařízení - pouze kvůli selhání tohoto důležitého zařízení.

Nedostatek náhradní pokladny elzab během dalšího prodeje produktů nebo asistence může mít za následek pokuty uložené finančním úřadem, protože to zabrání tomu, aby záznamy o prodeji rozkládaly hlavní zařízení. Doklady vedené v souladu s pokladnou by měly obsahovat servisní brožuru k pokladně. V tomto dopise se neberou v úvahu pouze opravy zařízení, ale také údaje o fiskalizaci pokladny nebo výměně myšlenek. V rámci servisních prací chce položka také být jedinečné číslo, které finančnímu úřadu přiřadil do pokladny, název společnosti a adresa provozoven, kde je pokladna používána. Všechny tyto novinky jsou povinné v případě kontrol daňového úřadu. Jakékoli opravy paměti pokladny, včetně její opravy, patří do cvičení specializované služby, se kterou by měli všichni podnikatelé používající registrační pokladny uzavřít podepsanou smlouvu. Co je vysoce - měli byste informovat finanční úřad o jakékoli změně v technikovi pokladny. Prodeje za fiskální částky by měly být prováděny v nepřetržité škole, takže pro úspěšné zaplnění paměti pokladny si musíte vyměnit svůj názor za jiný a přitom si ji musíte přečíst. Čtení paměti fiskální pokladny - také jako změna, provedeno, ale pouze autorizovanou osobou. Kromě toho musí být tato operace provedena za přítomnosti zaměstnance daňového úřadu. Odečtením paměti pokladny je vyhotovena příslušná zpráva, jejíž kopie je zaslána finančnímu úřadu a druhá podnikateli. Tento protokol musí uložit spolu s dalšími dokumenty připojenými k pokladně - jeho nedostatek může úřad uložit pokutu.