Vzor pozarni instrukce

Souhlas s hašení požáru je důležitým zdrojem bezpečnosti. Oheň je jedním z nejnebezpečnějších prvků, který nelze rozpoznat, rychle se pohybuje a ničí vše, s čím se setká při jednoduché možnosti. Každá místnost, ve které lidé zabírají, by měla být v ideálním případě vybavena hasicími nástroji, které poskytnou účinné postavení v boji s nepředvídatelným prvkem.

FitoSprayFitospray - Inovativní sprej pro efektivní hubnutí!

Znalosti by měly jít ruku v ruce s pravostrannými nástroji, které jsou navrženy tak, aby kontrolovaly oheň a poskytovaly povrch, než se rozšíří. Každý, kdo se chce v ohni cítit bezpečně, by měl absolvovat odpovídající školení. Ne každý typ požáru se zastaví, protože používá stejný produkt. Například hořící olej nebo elektrické instalace nesmějí být uhaseny vodou, která bude pouze oheň plamenem a oheň bude stále více využívat své síly. V boji proti některým požárům je velmi užitečné uhasit párou. Hasicí pára je strategie hašení páry, která vykazuje skutečně vysokou účinnost, ale má taková omezení. Nízká měrná váha páry prakticky brání jejímu zpracování v přímém prostoru, protože za těchto podmínek pára nedosáhne svých protipožárních vlastností. Hasení párou se ukáže stejně užitečné v uzavřených, menších bytech. Díky použití technologie, která počítá s vytvářením inhibiční dodávky kyslíku a velkým snížením jeho koncentrace, bude pára ideálně použita k uhasení požáru v kapalinách, plynech nebo dokonce v elektrických instalacích. Základní princip činnosti hasicí páry spočívá v kompatibilitě s teplotou vznícení spalující látky. Čím větší je teplota vznícení spalovacího materiálu, tím užitečnější bude pára.